GDPR
Noul Regulament UE 2016/679 – pe scurt GDPR – prevede un proces mai transparent și mult mai sigur de colectare și administrare a datelor personale pe care cu toții le furnizam atunci când tranzacționăm online.
Mai jos veți găsi o descriere detaliată a datelor pe care le colectăm de la Dvs. prin înscriere la newsletter (scopuri de marketing), dar și ale datelor pe care le colectăm pentru efectuarea de înscrieri la seminarii, participări la evenimente, participări la călătorii de afaceri şi altele (executarea contractului). De asemenea vom specifica ce facem cu aceste date și cum puteți avea oricând acces la ele.

Detalii despre modul în care folosim datele personale folosite pentru trimiterea newsletter-ului şi modul în care le puteţi controla
– adresă de email – folosim adresa pentru a vă trimite informaţii legate de activitea noastra si a membrilor nostri, precum şi felicitări de sărbători sau invitaţii la evenimentele cu care avem legătură;
– nume şi prenume – vor fi prelucrate în contextul trimiterii de newsletter doar în situația în care newsletterul este personalizat.
Newsletterul conține informații despre evenimentele organizate de. Supreme Council of European Business

Detalii despre datele personale pe care le colectăm prin înscrierea pe site-ul  și în vederea participării la evenimentele/seminariile organizate de noi  (executarea contractului) www.sceb.eu:
– adresă de email – vă scriem email-uri legat de înscrierea Dumneavoastră la cursurile sau evenimentele S.C.E.B., de confirmări, vă transmitem facturi, vă anunţăm ce teme de discutii veţi avea;
– nume şi prenume – le folosim când vă scriem email-uri legat de înscrierea dumneavoastră la seminariile si/sau evenimentele S.C.E.B., de confirmări, vă transmitem facturi, vă anunţăm  tema, programul de desfasurare si orice informatii relevante privind evenimentele la care participam, le transmitem celor cu care organizăm călătoriile de afaceri și furnizorilor noştri de servicii de contabilitate;
– număr de telefon – îl folosim pentru a vă contacta de urgenţă, pentru a vă trimite remindere legate de evenimentele la care doriti sa participati şi pentru a vă solicita răspuns la cerinţele legate de călătoriile de afaceri
– adresă – folosim adresa numai pentru facturile fiscale;
– alte date din cartea de identitate – le folosim pentru înscrierea la călătorii de afaceri şi le transmitem celor cu care lucrăm pentru a le organiza;
– evenimentele/seminariile la care aţi participat – le folosim pentru a vă cunoaşte preferinţele faţă de anumite evenimente organizate de noi sau la care am participat  şi a crea teme legate de acestea (interes legitim).

Furnizarea acestor date este importantă pentru a putea desfășura contractul de participare și/sau de achiziție a produselor noastre, refuzul furnizării făcând imposibilă executarea obligațiilor legale și contractuale ale S.P.C.E.B.

Durata prelucrării
Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate în conformitate cu politica de retenție a datelor a S.P.C.E.B  Cu titlu de exemplu, datele de contact prelucrate în scop de marketing vor fi prelucrate pe durata pentru care vă mențineți acordul pentru a primi astfel de comunicări, la retragerea consimţământului acestea urmând a fi șterse.

Drepturile de care beneficiați:
În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare;
– dreptul de acces la date;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziție;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
– dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată, în măsura în care considerați necesar.
Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice aspect ce țin de protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa office@sceb.eu