MEMBRII

 

Art. 13. Supremul Consiliu poate primi in componenta : Membri individuali, membrii parteneri si membrii de onoare.

Art. 13.1. Membrii individuali pot fi operatori economici, peroane fizice autorizate,  asociatii familiale, persoane juridice cu activitati economico-sociale, industrie, servicii, turism etc. inclusiv profesiile liberale inregistrati la registrul comertului, idiferent de activitate.
Art. 13.2. Membrii onorifici pot fi : Cadre didactice, oameni de stiinta, specialisti in economie si legislatie, personalitati ale vietii publice, oameni de afaceri, sportivi, diplomati, burocrati, specialisti si personalitati de inalta formatie profesionala. Membrii onorifici pot fi companiile foarte bine cunoscute national sau international.
Membrii onorifici nu platesc taxe de inscriere si cotizatii.
Art. 13.3. Membrii Parteneri pot fi : Membrii care sprijine activitatile zilnice al Supremului Consiliu prin suportul lor in materiale de care are nevoie asociatia. Membrii Parteneri nu platesc taxe si cotizatii si au dreptul de a prezenta un suport publicitar la toate evenimentele organizate de Supremul Consiliu in tara si/sau in strainatate.

Art. 14. Calitate de membru pentru toate categoriile de membri, se dobandeste la cerere sau la invitatie, si se aproba sau se respinge de “Comisie de Acceptare Membrii” sub egida Supremului Consiliu.

Art.14.1. A fi Membru al Supremului Consiliu nu constituie statutul de  membru al Asociatiei Strategic Coalition of European Business.

DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 15. Drepturile membrilor sunt :

Art.15.1. Sa foloseasca platforma web al Supremului Consiliu prin a publica o cerere sau o oferta si sa aiba acces la informatiile despre ceialalti membrii.

Art.15.2. Sa fie numit la orice functie din structura conducerii sau administrarii Supremului Consiliu, Consiliului National, regional sau judetean.

Art.15.3. Sa propuna pe el sau pe alt membru pentru orice functie din structura conducerii sau administrarii Supremului Consiliu, Consiliului National, regional sau judetean.

Art.15.4. Sa propuna prin Comisii Sectorale nevoile breslei lui sau se cere sprijinul Supremului Consiliu sa se faca un studiu despre o nevoie sectorului in care activeaza in vedere transmiterii rezultatelor catre institutie de stat care reglementeaza aceasta nevoie.

Art.15.5. Sa participe la cursurile, seminariile, conferintele si celalalte actiuni organizate de Supremul Consiliu pentru formare si perfectionare profesionale a membrilor sai.

Art.15.6. Sa beneficieze, in conditiile legii si ale regulametului general, de serviciile oferite prin atributii ale Supremului Consiliu.

Art.15.7. Sa sesizeze consiliului din care face parte, despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, in vedere sprijinirii, apararii si promovarii acestor interese in fata autoritatilor si a forurilor competente.

Art.15.8. Sa faca propuneri organelor de conducere in ceea ce priveste inbunatatire activitatii.

OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art. 16. Obligatiile membrilor sunt :

Art.16.1. Sa respecte prevederile acestui regulament general, precum si hotararile organelor de conducere ale Supremului Consiliu.

Art.16.2. Sa plateasca cotizatia anuala, in conditiile si la nivelurile stabilite de Supremul Consiliu.

Art.16.3. Sa contribuie la indeplinirea obiectivelor Supremului Consiliu.

Art.16.4. Sa furnizeze informatiile si documentele solicitate de catre Supremului Consiliu, pentru indeplinirea atributiilor acesteia.

Art.16.5. Sa desfasoare activitatea cu respectarea legii, a uzantelor comerciale.

Art.16.6. Sa respecta codul etic al afacerilor.

Art.16.7. Sa evite orice act de concurenta neloiala.

PIERDERE CALITATII DE MEMBRU

Art.17. Membrii pierd aceasta calitate, dupa caz, prin :

Art.17.1. Renuntare din propria initiativa, la calitate de membru.

Art.17.2. Incetare existentei persoanei juridice sau decesul persoanei fizice.

Art.17.3. Retragere calitatii de membru de catre Supremul Consiliu, in cazul in care :

Art.17.3.1. Nu platesc cotizatie in conformitate cu forma stabilita si in conformitatea Art.25 prezentului regulament.

Art.17.3.2. Incalca grav sau repetat indatoririle care ii incumba in baza

prezentului regulament general.

Art.17.3.3. Devin nedemn pentru membrii Supremului Consiliu.

Art.17.3.4. Desfasoara direct sau indirect, actiuni care contravin prezentului

regulamentul general, hotaririlor,intereselor, organelor de conducere ale Supremului Consiliu si a membrilor sai, inclusiv actiuni care sunt de natura sa aduca atingeri prestigiului Supremului Consiliu.

Art.18. Pierdere calitatii de membru se decide/se constata sau dupa caz, se decide de “Comisie de Acceptare Membrii” la propunere Presedintele Supremului Consiliu. Decizia “Comisie de Acceptare Membrii” se comunica in scris si nu poate fi contestata.

Art.19. Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobare “Comisie de Acceptare Membrii” luata la un interval de cel putin 2 ani de la pierdere calitatii.

Art.20. In perioada in care firmele membre isi suspenda activitate pe un termen limitat, acestora, la cerere lor, se poate  suspenda calitate de membru in perioada respectiva. In acest interval membrii isi pierd drepturile inscrise in art.15 prezentului regulament general si sunt scutite de la plata cotizatiei.